Парламентът прие промените в Закона за хазарта

parlament

Парламентът прие промените в Закона за хазарта на второ четене.

Депутатите решиха лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино да може да бъде издаден на дружество с ограничена отговорност или на акционерно дружество с поименни акции, с изцяло внесен капитал на минимална стойност 1 5 00 000 лв. или левовата равностойност в друга валута, а за хазартни игри, организирани онлайн, с изцяло внесен капитал на минимална стойност 1 500 000 лв. или левовата равностойност в друга валута, както и на държавата.

Народното събрание реши още държавата да може да организира традиционна лотария, числови лотарийни игри, моментна лотария и залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета и игри онлайн в игрално казино чрез Държавното предприятие „Български спортен тотализатор“.

Депутатите отхвърлиха предложенията на Валери Симеонов хазартът да се организира само в петзвездните хотели, курортните комплекси и на 20 км от границата.

Comments

comments

You may also like...