Правителството промени начина на финансиране на превоз за собствена сметка и специализиран превоз на деца и ученици с автомобилен транспорт, заради продължаващата епидемична обстановка

bus uchilishte

Правителството прие промени за начина на финансиране на превоз за собствена сметка и специализиран превоз на деца и ученици с автомобилен транспорт, при условията на чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Промените са наложени от продължаващата извънредна епидемична обстановка, противодействието на разпространението на COVID-19 и нуждата от компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони, и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

Промените предвиждат при извънредни обстоятелства, при които присъственият образователен процес през учебната 2020/2021 година в детските градини и училищата е преустановен, да се отпускат средства за условно постоянни разходи в размер до 60% от заявените суми за периода на преустановяване на учебния процес, при превоз за собствена сметка, и до 50% от заявените суми за периода на преустановяване на учебния процес при специализиран превоз с автомобилен транспорт.

Промяната в Наредбата се налага, тъй като превозът за собствена сметка и специализираният превоз с автомобилен транспорт обслужват 60% от всички маршрути. За да бъде гарантиран безплатният превоз на децата и учениците, е необходимо да бъдат запазени, както работните места на водачите, така и финансовата стабилност на транспортните предприятия, извършващи специализиран превоз с автомобилен транспорт.

Comments

comments

You may also like...