Столичната община подготвя пилотен проект за разделно събиране и рециклиране на хранителни и кухненски отпадъци и излезли от употреба автомобилни гуми

sofia treva

Столична община ще кандидатства с проектното  предложение  за подобряване на  управлението на отпадъците. Това каза зам.-кметът на Столична община Десислава Билева. Проектът е разработен от експертите на Столичен инспекторат. Това съобщиха от общинския пресцентър.

В пилотния проект ще бъдат включени 1000 домакинства от районите „Витоша“ и „Банкя“, на които ще се  предоставят за ползване контейнери с монтирани датчици за събиране на хранителни и кухненски биоотпадъци от домакинствата.  За осъществяването на  контрол и мониторинг ще се използва софтуер, който да отчита движението и количествата на генерираните отпадъци, както от всяко домакинство,  така и общо постъпилите за преработка и оползотворяване в общинското предприятие „СПТО“. Чрез софтуера ще бъде възможно и проследяването на резултатите от оползотворяването на отпадъците и определянето на  оптимални маршрути на сметоизвозващите камиони. Целта е да се види готовността на гражданите, живеещи в крайградските райони за разделно събиране на хранителните отпадъци чрез индивидуални контейнери по системата „от врата на врата“, която е широко разпространена в редица европейски страни. С изваждането на този биоотпадък от потока ще се намали количеството на битовите отпадъци и ще се увеличи процентът за оползотворяване.

В проекта е включена и схема за събиране и рециклиране на излезлите от употреба автомобилни гуми. Те са източник на сериозно замърсяване за околната среда, тъй като не подлежат на естествено разлагане, а при горене замърсяват въздуха. В същото време, значителният ръст на автомобилния парк води до непрекъснато повишаване на количествата от изхвърляни автомобилни гуми. В рамките на пилотния проект ще се осъществи Система на доброволно донасяне и рециклиране на излезли от употреба автомобилни гуми. В рамките на проекта ще бъде разработена интерактивна карта с отбелязани всички регламентирани площадки и обекти, където гражданите могат да оставят доброволно и безвъзмездно излезлите от употреба автомобилни гуми. Събирането ще се извършва на кампаниен принцип 2 пъти в годината, при смяна на сезонните гуми. Ще бъде закупен мобилен шредер за гуми, който ги надробява до чипс и по този начин събраните гуми ще бъдат подготвени за рециклиране. В рамките на пилотния проект ще бъде отчетен делът на оползотворения материал от преработените гуми.

Comments

comments

You may also like...