Готовността на инфекциозните отделения за реакция при епидемична ситуация вече се субсидира от Министерството на здравеопазването

coronavirus

Обхватът на субсидираните от здравното министерство дейности се разширява след влезлите в сила промени в Наредбата за медицинските дейности извън обхвата на здравното осигуряване. Създава се възможност клиники и отделния по инфекциозни болести в държавни и общински болници да бъдат субсидирани за поддържане готовност за оказване на медицинска помощ в случаите на епидемично разпространение на заразни болести, в т.ч. и на COVID-19. Такава субсидия могат да получават и други болници с разкрити клиники и отделния по инфекциозни болести през периода на обявено извънредно положение или на обявена извънредна епидемична обстановка. За финансова подкрепа на структурите по инфекциозни болести Министерският съвет отпусна допълнително 9,6 милиона лева по бюджета на МЗ.

В Наредбата е определен 10-дневен срок за подаване на заявления за сключване на договор за субсидиране на клиники и отделния по инфекциозни болести за 2020 г. С промените се увеличава и стойността, която Министерство на здравеопазването заплаща на лечебните заведения за дейности по медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК. Осигурява се възможност комплексните онкологични центрове, в които има създадени териториални експертни лекарски комисии, да бъдат субсидирани. Актуализира се и субсидията за дейностите по откриване, лечение, проследяване и рехабилитация на пациенти с активна туберкулоза, както и субсидията за лечение на пациенти с психични заболявания, за което по бюджета на МЗ са осигурени допълнително 1,4 млн. лева.

Comments

comments

You may also like...