Министър Желязков: В Пловдив стартираме жп проекти за 240 млн. лв.

pari

В Пловдив стартираме жп проекти за 240 млн. лв. за модернизация на железопътната мрежа и прилежащата инфраструктура. Това съобщи в Пловдив министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков. Той заедно с кмета Здравко Димитров присъства на подписването на договорът за модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в железопътни участъци Пловдив-Крумово и Пловдив–Скутаре, включително в гарите Пловдив разпределителна, Крумово, Скутаре и разделен пост Тракия. Договорът беше подписан от генералния директор на НКЖИ инж. Красимир Папукчийски и д-р инж. Владимир Вутов, представител на обединението изпълнител „Геострой Лантания“.

Обектите, заедно с пробива под Централна гара, са част от проекта „Развитие на железопътен възел Пловдив”.

„Обхватът на подписаният днес договор включва проектиране и строително – монтажни работи по модернизация на железен път, съоръжения (включително подлези, надлези и пасарелки), контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации по железопътни участъци Пловдив -Крумово и Пловдив – Скутаре, включително гарите Пловдив-разпределителна, Крумово, Скутаре и разделен пост Тракия“. Това обясни генералният директор на НКЖИ инж. Папукчийски.

При изпълнението на предвидените дейности по модернизация на системите за сигнализация и телекомуникации ще се осъществи подмяна на маршрутно релейната централизация (МРЦ) в Скутаре и Тракия с маршрутно-компютърна централизация (МКЦ) с LED сигнали, броячи на оси и нови стрелкови обръщателни апарати, нови основно и резервно захранване. Управлението на разделен пост Тракия ще се извършва от МКЦ Скутаре.

Ще бъдат изградени 3 нови пътни надлези за пешеходно преминаване на две нива, отговарящи на изискванията за лица с намалена подвижност, шумозащитни съоръжения в урбанизираните територии, предпазни огради по цялото протежение на жп линията, нови водоотводни съоръжения, дренажи и отводнителни системи.

„Проектите са от изключителна важност за Пловдив, защото са част от подобряване на свързаността между районите в града. Успоредно с пробива под гарата, който ще свърже директно район „Южен“ с „Централен“, ще се осъществява и изграждането на подлеза „“Модър-Царевец“, който ще осъщестестви дългоочакваната връзка между „Южен“ и „Западен“, заяви по време на церемонията кметът Здравко Димитров.

Стойността на договора е 132 520 700 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение – до 35 месеца. Изпълнител на договора е Обединение „Геострой Лантания“, включващо фирмите „Геострой“ АД и „Лантания“ ЕООД.

Comments

comments

You may also like...