Община Стара Загора стартира проект за социално-икономическа интеграция на уязвими групи

vnimanie ryka raka

Община Стара Загора обявява процедура за избор на партньори по подготовка и изпълнение на проект за изпълнение на мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 – „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование-компонент 2″. Това съобщиха от общинския пресцентър.

Целта на процедурата е да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на представителите на уязвими групи чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход. Настоящата програма включва директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е посредством реализирането на т.нар. „меки мерки“ (интеграцията на пазара на труда,достъп до образование и обучение, достъпа до социални и здравни услуги) в рамките на ОП РЧР и ОП НОИР да се допълнят изпълняваните инвестиционни проекти от общините-бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г, с включени мерки за изграждане на социални жилища.

Община Стара Загора обявява процедура за избор на партньорски организации за подготовка и изпълнение на проект попроцедура за директно предоставянена безвъзмездна финансова помощ „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“-Компонент 2,  финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интеригентен растеж“.
Допустими партньори за дейностите по ОП РЧР са неправителствени организации, Центрове за информация и професионално ориентиране, Читалища, Работодатели (съгласноКТ) и Доставчици на социални и здравни услуги.

Допустими партньори за дейностите по ОП НОИР са:.Държавни и общински детски градини, Държавни и общински училища и Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, избрани в съответствие с глава 8 от ЗМСМА.

Процедурата за избор на партньори ще стартира на 29 юни. Краен срок за подаване на Заявления от кандидат-партньори е 31.07.2020 год. 15:00 часа в стая 313, етаж 3-ти в сградата на Община Стара Загора.

Comments

comments

You may also like...

16 коментара

 1. 28.08.2020

  viagra for men

  WALCOME

 2. 30.08.2020

  viagra without a doctor prescription

  WALCOME

 3. 31.08.2020

  viagra without doctor prescription

  WALCOME

 4. 02.09.2020

  cheapest viagra

  WALCOME

 5. 03.09.2020

  online viagra

  WALCOME

 6. 04.09.2020

  buy viagra cheap

  WALCOME

 7. 06.09.2020

  viagra samples

  WALCOME

 8. 19.09.2020

  where to buy generic viagra in shanghai

  WALCOME

 9. 21.09.2020

  buy viagra online with american express

  WALCOME

 10. 23.09.2020

  buy viagra riverside

  WALCOME

 11. 27.09.2020

  … [Trackback]

  […] Here you can find 94408 more Information on that Topic: vestonosec.bg/2020/06/25/община-стара-загора-стартира-проект-з/ […]

 12. 30.09.2020

  … [Trackback]

  […] Read More Info here on that Topic: vestonosec.bg/2020/06/25/община-стара-загора-стартира-проект-з/ […]

 13. 04.10.2020

  viagra generic

  WALCOME

 14. 09.10.2020

  rxtrustpharm

  WALCOME

 15. 10.10.2020

  rxtrust pharm

  WALCOME

 16. 19.10.2020

  viagra online

  WALCOME