Община Пловдив предоставя финансова подкрепа на 12 училища за облагородяване на дворовете и ремонт на спортните площадки

uchilishte

За първа година Община Пловдив влага средства за подобряване облика на спортните площадки и дворните пространства в общинските училища с дейности за подмяна на настилки и стари и опасни съоръжения, както и за ремонтиране и изграждане на нови огради. Това съобщиха от пресцентъра на общината.

„Въпреки трудностите за бюджета тригодишната образователна програма е приоритет и много държах да стартираме тази нова инициатива. Поддръжката на  дворовете е стар проблем и сега започваме да инвестираме в тях за целия период 1,4 млн. лв“, коментира кметът Здравко Димитров.

Интересът към пилотната подпрограма  „Проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските училища“, част от Общинската образователна програма 2020-2022 г. бе изключително висок.

В отдел „Образование и бизнес развитие“ постъпиха кандидатури на обща стойност над 776 000 лв. Още на първото заседание, на определената със заповед на кмета на Община Пловдив комисия за разглеждане на постъпилите документи, е разпределена цялата сума в размер на 400 000 лв., утвърдена за финансовата 2020 г. От общо 15 кандидатствали училища с проекти идеи, са одобрени за финансиране 12, чиито представени документи и заявени интервенции отговарят на заложените от Община Пловдив изисквания за допустимост на кандидатурите. Очакванията ни за 2021 г. е да има още по-голям брой желаещи училища, които да подобрят материалната си база и да осигурят по-добри условия на учениците за спорт и отдих в междучасията.

Comments

comments

You may also like...