Министър Ананиев представи подробна информация за всички постъпили дарения във връзка с пандемията от COVID-19

koronavirus

Към 29.04.2020 г. по откритата в БНБ дарителска сметка на Министерството на здравеопазването са постъпили 4 292 780.99 лв. За 1 326 300.00 лв. от тях има изрична воля на дарителите, като вече са предприети действия даренията да стигнат до посочените бенефициенти. От тази сума 126 300,00 лв. са предоставени на лечебни заведения, а 1 200 000,00 лв. са за Националния център за заразни и паразитни болести.

Сумата от 2 966 480,99 лв., за която няма изразена изрична воля на дарителите, ще бъде използвана за закупуване на:

защитни облекла за многократна употреба – 1 500 000,00 лв.;
защитни очила – 1 000 000,00 лв.;
с остатъка от 466 480,99 лв. ще бъдат закупени лекарства, апаратура, тестове, лични предпазни средства, консумативи и др., след съгласуване с Националния оперативен щаб и Логистично–координационния център.
В изпълнение на приетото Решение на 44-то Народно събрание от 6 април 2020 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 09.04.2020 г.) по бюджетната сметка на Министерство на здравеопазването са постъпили средства в размер на 1 523 572,60 лв., от които от Народното събрание – 1 393 627 лева и от политическите кабинети на министерствата и други разпоредители с бюджет – 129 946 лева. Средствата са предоставени по бюджетите на всички регионални здравни инспекции за закупуване на тестове за COVID-19. По този начин ще бъдат подпомогнати лабораториите, като при необходимост ще се извършва бързо тестване на медицинските специалисти и други рискови групи.

Министерство на здравеопазването е получило дарения в натура, както следва:

Дарение от Китай:

защитни маски тип N95: 20 000 бр.;
маски хирургически: 50 000 бр.;
защитни облекла за еднократна употреба:10 000 бр.;
тестове за COVID-19: 417 кита, които съдържат 10 008 бр. теста;
защитни очила: 10 000 бр.;
защитни ръкавици: 10 000 чифта;
калцуни: 10 000 чифта.
От физически и юридически лица в натура са получени даренията:

Предпазни шлемове: 10 000 бр.;
Лекарства: 14 575 опаковки;
FFP3 маски : 5 300 броя ;
Хирургически маски: 150 000 бр.;
Дезинфектант за ръце: 10 080 литра;
Предпазни костюми: 100 бр.;
Автоматизирана система за екстракция на ДНК/РНК за Столична РЗИ; китове за изолиране и детекция на SARS-CoV-2 за СРЗИ;
Респиратори, доставени в лечебни заведения: 147 бр.;
Гориво за линейки на стойност 100 000,00 лв.
От Агенция „Митници“ на Министерство на здравеопазването са предоставени конфискувани стоки:

Хирургични маски: 276 250 бр.;
Антибактериален гел: 17 280 опаковки.
Всички дарения в натура постъпват в базата на Българския червен кръст и се разпределят по предложение на Логистично-координационния център.

Със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ” 2014-2020 г. с общ бюджет 500 000 лв., Министерството на здравеопазването е сключило договори в размер на 121 400 лв. за доставка на:

100 000 бр. хирургични маски;
4 800 бр. маски FFP3/ FFP2/N95/KN95.
Със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. с общ бюджет 40 000 000 лв., Министерството на здравеопазването е сключило договори в размер на 20 537 172 лв. за доставка на:

262 бр. апарати за белодробна вентилация;
72 000 бр. комплект за тестове;
2 226 770 бр. маски FFP3/ FFP2/N95/KN95;
100 000 бр. предпазни очила;
100 000 бр. еднократни защитни гащеризони;
150 000 бр. калцуни.
Предстои сключване на още договори за доставка на респиратори, тестове и предпазни средства.

Със средства от бюджета на Министерство на здравеопазването са закупени лични предпазни средства и медикаменти в размер на 1 150 558 лв., в т. ч.:

„Хидроксихлорокин сулфат таблетки 100 mg“ – 171 429 опаковки;
„Азитромицин разтворими таблетки 250 mg“ – 30 000 опаковки.
Със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ” 2014-2020 г. с общ бюджет 59 500 000 лв., Министерство на здравеопазването финансира изплащане на допълнителни трудови възнаграждения в размер на 1 000 лева на медицинския и немедицинския персонал, пряко зает с дейности по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с доказан коронавирус в лечебни заведения, лаборатории, регионални здравни инспекции, центрове за спешна медицинска помощ и Националния център за заразни и паразитни болести. През месец април са изплатени средствата за възнаграждения за м. март на 2 000 лица в 37 лечебни заведения в размер на 3 200 000 лв. и 1 700 лица в 28 РЗИ, 23 ЦСМП и НЦЗПБ в размер на 1 700 000 лв.

До вчера, 29 април, 20.00 часа, близо 385 000 лв. са постъпили по сметката на DMS SOLIDARNOST.

Comments

comments

You may also like...

14 коментара

 1. 09.05.2020

  generic sildenafil

  sildenafil

 2. 18.05.2020

  erectile dysfunction medications

  best ed medication

 3. 21.05.2020

  cheap ed pills

  new ed pills

 4. 25.05.2020

  new ed pills

  new ed pills

 5. 29.05.2020

  sale cialis

  cialis online

 6. 07.06.2020

  pharmacy online

  online canadian pharmacy

 7. 14.06.2020

  generic cialis

  generic cialis

 8. 21.06.2020

  buy levitra online

  vardenafil coupon

 9. 27.06.2020

  vardenafil cost

  levitra usa

 10. 02.07.2020

  casino moons online casino

  online casino real money usa

 11. 04.07.2020

  cheapest viagra

  generic name for viagra

 12. 06.07.2020

  casino games

  best real casino online

 13. 07.08.2020

  cialis buy

  cialis 20

 14. 19.09.2020

  best online casino real money

  casino slot games