Какви са били доходите на българите в края на 2019г.?

dlkhfgdlhfkgdfhg

Общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 1 770 лв. и нараства с 13.7% спрямо същото тримесечие на 2018 година. Това сочи справка на НСИ.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (56.2%), следвани от доходите от пенсии (27.3%) и от самостоятелна заетост (6.4%). Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1.1 процентни пункта, а доходите от самостоятелна заетост и от пенсии намаляват с по 0.4 процентни пункта.

В номинално изражение през четвъртото тримесечие на 2019 г. в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

– Доходът от работна заплата нараства от 858 на 996 лв. (с 16.1%).

– Доходът от самостоятелна заетост нараства от 105 на 113 лв. (със 7.4%).

– Доходите от пенсии се увеличават от 432 на 483 лв. (с 11.9%).

– Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 39 на 53 лв. (с 36.1%).

През четвъртото тримесечие на 2019 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.1%, а делът на дохода от натура – 0.9%.

Разходи на домакинствата

Общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 1 670 лв. и се увеличава с 10.7% спрямо същото тримесечие на 2018 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (29.7%), следвани от разходите за жилище (17.2%), данъци и социални осигуровки (12.9%) и транспорт и съобщения (11.5%).

Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 0.5 процентни пункта, делът на разходите, свързани с жилището – с 0.6 процентни пункта, а делът на разходите за здравеопазване се увеличава с 1.7 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2019 г. в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

– Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 455 на 495 лв. (с 8.8%).

– Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 63 на 73 лв. (с 15.1%).

– Разходите за облекло и обувки нарастват от 60 на 63 лв. (с 4.7%).

– Разходите за здравеопазване се увеличават от 82 на 118 лв. (с 43.6%).

– Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 168 на 191 лв. (с 13.8%).

– Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 61 на 69 лв. (с 13.7%).

– Разходите за данъци и социални осигуровки нарастват от 191 на 216 лв. (с 13.0%).

Потребление на домакинствата

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 г. е без съществена промяна спрямо същото тримесечие на 2018 година. Увеличение е отчетено в потреблението на зеленчуци – от 14.8 на 16.8 кг, яйца – от 36 на 38 бр., плодове – от 12.4 на 12.8 килограма. Намалява консумацията на хляб и тестени изделия – от 21.5 на 20.6 килограма. Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, фасул зрял, картофи и захар.

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на домакинските бюджети. Наблюдението е репрезентативно, като се използва случайна извадка от домакинства.

Обикновено домакинство образуват две или повече лица, които живеят в едно жилище или в част от жилище, хранят се заедно и имат общ бюджет, независимо от това дали имат роднински връзки помежду си. Домакинство е и едно лице, което живее самостоятелно, храни се отделно и има свой отделен бюджет.

Колективните домакинства не са обект на изучаване на домакинските бюджети.

Основните показатели за доходите, разходите и потреблението се оценяват тримесечно и годишно и се представят под формата на средни величини и относителни дялове.

Доходите на домакинствата в пари и натура включват доходите на всички членове на домакинството от работна заплата, пенсии, самостоятелна заетост, обезщетения за безработни, социални помощи и други. Включват се и други доходи, общи за домакинството, като регулярни или еднократни трансфери от други домакинства и продажби на имущество.

Разходите на домакинствата включват разходите за храна, напитки, тютюневи изделия, жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане), транспорт, съобщения, здравеопазване, данъци, социални осигуровки и други.

Потреблението средно на лице от домакинство представлява количествата консумирани хранителни продукти и напитки при домашни условия и не включва консумацията в заведения за обществено хранене.

Подробна информация за Наблюдението на домакинските бюджети и резултатите от него са публикувани на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg) в рубриката „Доходи, разходи и потребление на домакинствата“ и в Информационна система ИНФОСТАТ.

Comments

comments

You may also like...

18 коментара

 1. 14.04.2020

  Thank you.

  Youseful blog. Good post.

 2. 09.05.2020

  sildenafil

  buy sildenafil

 3. 20.05.2020

  best over the counter ed pills

  top rated ed pills

 4. 23.05.2020

  erection pills that work

  best non prescription ed pills

 5. 27.05.2020

  pills for erection

  buy erection pills

 6. 05.06.2020

  best online pharmacy

  online pharmacy

 7. 11.06.2020

  walmart pharmacy

  canadian pharmacy

 8. 12.06.2020

  cialis online

  Real cialis online

 9. 17.06.2020

  Buy cheap cialis

  Cialis in usa

 10. 18.06.2020

  vardenafil usa

  vardenafil usa

 11. 22.06.2020

  vardenafil for sale

  levitra canada

 12. 25.06.2020

  vardenafil cost

  vardenafil

 13. 01.07.2020

  hollywood casino online

  casino moons online casino

 14. 07.07.2020

  doubleu casino online casino

  slots online

 15. 14.07.2020

  loans online

  payday advance

 16. 21.07.2020

  viagra for sale

  viagra for sale

 17. 10.08.2020

  chumba casino

  real money casino online

 18. 10.09.2020

  buy viagra online

  Какви са били доходите на българите в края на 2019г.? – Vestonosec.bg